برنامه یاد بعضی نفرات
 
جشنواره سى وهفتم فیلم فجر - نگاهی به موسیقی فیلم‌ های بنفشه آفریقایی و جمشیدیه
حسین علیزاده، فردین خلعتبری و کارن همایونفر در جمع نامزدها قرار نگرفتند
جشنواره سى وهفتم فیلم فجر - نگاهی به موسیقی فیلم‌ های ناگهان درخت و سال دوم دانشکده من
جشنواره سى وهفتم فیلم فجر - نگاهی به موسیقی فیلم‌ شبی که ماه کامل شد ساخته مسعود سخاوت دوست
جشنواره سى وهفتم فیلم فجر - نگاهی به موسیقی فیلم‌ مسخره باز ساخته محمد غنی‌زاده
جشنواره سى وهفتم فیلم فجر - نگاهی به موسیقی فیلم‌ آشفتگی ساخته کارن همایونفر
جشنواره سى وهفتم فیلم فجر - نگاهی به موسیقی فیلم‌ آشفتگی ساخته کارن همایونفر
جشنواره سى وهفتم فیلم فجر - نگاهی به موسیقی فیلم‌های مردی بدون سایه و درخونگاه
نگاهی به آهنگسازان حاضر در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر و آثار این دورهسی و هفتمین جشنواره فیلم فجر | موسیقی ما