برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور هنرمدانی چون کیهان کلهر، بهداد بابایی، سوسن اصلانی و جمعی از مدیران هنری
معاون امور هنری از سومین نمایشگاه سازخانه دیدار کرد
به همت کانون سازندگان ساز خانه موسیقی و در خانه‌ی هنرمندان
برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با ساخته‌های قدما صورت گرفت
دومین نمایشگاه سازِ خانه‌ی موسیقی از روز گذشته افتتاح شد
در نشست رسانه‌ای دومین نمایشگاه ساز خانه‌ی موسیقی عنوان شد
از 21 تا 25 بهمن و با عنوان «سازخانه»سازخانه | موسیقی ما