برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور عبدالجبار کاکایی و پدرام پاک‌آیین صورت می‌گیردموزه انقلاب و دفاع مقدس | موسیقی ما