برنامه یاد بعضی نفرات
 
بازیگر سریال «آوای باران» از همکاری با گروه آلمانی شیلر سخن گفت
ضبط سازهای دف، نی، دوتار خراسان و سنتور در آلبوم بین‌المللینیلوفر پارسا | موسیقی ما