برنامه یاد بعضی نفرات
 
گفت‌وگو با نوازنده سازهای کوبه‌ای برای حضورش در فستیوال Tumburi Mundiنگار نباتی | موسیقی ما