برنامه یاد بعضی نفرات
 
پاسخی به نقدهای منتشر شده در خصوص ترانه «یازده ستاره» تیم ملی فوتبال در راه جام جهانیاحسان افشاری | موسیقی ما