برنامه یاد بعضی نفرات
 
با استقبال مخاطبان در فضای باز کاخ نیاوران برگزار شد
با حضور میلاد درخشانی به عنوان نوازنده و خواننده مهمان
جشن امضای پرمخاطب نخستین آلبوم خواننده گروه سابق «کامنت»
جشن امضای آلبوم «این سمت» پنجشنبه برگزار می‌شودآلبوم این سمت | موسیقی ما