برنامه یاد بعضی نفرات
 
به آهنگسازی رامین صفایی و روایت نصرالله مدقالچی
با آهنگسازی مجید درخشانی و دکلمه نصرالله مدقالچینصرالله مدقالچی | موسیقی ما