برنامه یاد بعضی نفرات
 
با همراهی با خوانندگانی چون لینا شمامیان و مژگان شجریان
گفت‌وگو با نوازندگان کوارتت شهرزاد- تینا جامه‌گرمی، نگار نوراد، یگانه حسینی‌نیا و نیلوفر سهی-نیلوفر سهی | موسیقی ما