برنامه یاد بعضی نفرات
 
در روزهای بحرانی این بیماری در جامعه
دکتر «مسعود صابری» در روزهای موج جدید «کووید – 19» می‌گوید
این متخصص مغز و اعصاب که قطعه «طعم جنون» او بازتاب زیادی در میان مخاطبانش داشته گفتمسعود صابری | موسیقی ما