برنامه یاد بعضی نفرات
 
انتشارات ماهور کتاب «انسان چگونه موسیقایی است» را منتشر کرد
«انسان‌شناسی موسیقی» با ترجمه مریم قرسو و «شیوه‌های تمرینی کنسرتو ویولن خاچاطوریان» نوشته امین غفاریمریم قرسو | موسیقی ما