برنامه یاد بعضی نفرات
 
هنرمند سرشناس کشور آذربایجان در آستانه کنسرت گروه آلتون در تالار وحدت از حضور در ایران سخن گفت
اجرای برنامه بزرگان موسیقی جمهوری آذربایجان در ایرانگروه آلتون | موسیقی ما