برنامه یاد بعضی نفرات
 
در دیدار این موزیسین و حسام ناصری با خانواده شهید مدافع حرم «حمیدرضا زمانی» عنوان شدحسام ناصری (مجری) | موسیقی ما