برنامه یاد بعضی نفرات
 
«موسیقی ما» بررسی می‌کند؛ نامزد‌ها و برنده‌ نهایی سیمرغ بهترین موسیقی متن با چه ملاکی انتخاب می‌شوندموسیقی متن فیلم | موسیقی ما