برنامه یاد بعضی نفرات
 
پس از جراحی در پی شکستگی لگن
«موسیقی ما» بررسی می‌کند؛ نامزد‌ها و برنده‌ نهایی سیمرغ بهترین موسیقی متن با چه ملاکی انتخاب می‌شوندآهنگساز فیلم | موسیقی ما