برنامه یاد بعضی نفرات
 
در اولین برنامه از «شب‌های جنوب» اتفاق افتاد؛گروه امیر دارابی | موسیقی ما