برنامه یاد بعضی نفرات
 
حسین علیزاده: شهرت مینا افتاده معنوی‌تر از روی صحنه رفتن است
با حضور هنرمندانی چون حسین علیزاده، مینا افتاده، وارطان ساهاکیان، بهرام دهقانیار و ابراهیم لطفی
داور جشنواره‌ی موسیقی جوان از این رویداد می‌گوید
بخش دستگاهی جشنواره‌ی موسیقی جوانان با سنتورنوازان پایان یافت
در سومین روز جشنواره ملی موسیقی جوان مطرح شد
با کوشش مینا افتاده و تنظیم رامتین نظری‌جومینا افتاده | موسیقی ما