برنامه یاد بعضی نفرات
 
در سی‌و دومین جشنواره‌ی موسیقی فجرگروه دیلمون | موسیقی ما