برنامه یاد بعضی نفرات
 
امیرحسین حسنی‌نیا در تالار آزادی روی صحنه رفت
چهارم و پنجم مهرماه در برج آزادیرازآوری آقای سماع | موسیقی ما