برنامه یاد بعضی نفرات
 
با بررسی وضعیت زنان خواننده از دوره قاجار تا کنون صورت گرفت؛یلدا یزدانی | موسیقی ما