سودابه سالم
مطالب مرتبط
با هنرمندی سیاوش کامکار و مهرداد اعظمی‌کیا
جمعه هشتم شهریور ماه و در برج آزادی تهران
شامل پنج بخش پرفورمنس، آواز، ساززدن، نمایش و حرکت
سودابه سالم به همراه ارکستر کودکان و نوجوانان ایران زمین کنسرت می‌دهد
روز جمعه، همزمان با هفتهٔ جهانی کودک رونمایی می‌شود
با طراحی و کارگردانی سودابه سالم؛
آلبوم‌ها
خالق اثر:
سودابه سالم
خواننده:
سال انتشار
1395دانلود سودابه سالم | موسیقی ما