مصطفی تاران
تنظیم کننده
Mostafa Taran
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ شهرام شکوهی ]
[ شهرام شکوهی ]
[ حمید پیروزنیا ], [ جاوید پیروزنیا ]
[ امین قیداری ]
[ محمد فضلی ]
[ حامد طاها ]
[ حامد طاها ]
[ حامد طاها ]
[ حامد طاها ]
[ سروش دادخواه ]دانلود مصطفی تاران | موسیقی ما