مسرور شیدایی
Masroor Sheidaei
آثار این هنرمند 
[ احمد آقایی ]
[ کوروش صمدی ]
[ شهریار صیقلانی ]دانلود مسرور شیدایی | موسیقی ما