مجید انتظامی
آهنگساز
Majid Entezami
Musician
تک قطعه‌ها 
[ علی جعفری پویان ], [ مجید انتظامی ], [ احسان بیرقدار ]
ویدیو‌ها 
[ علی جعفری پویان ], [ مجید انتظامی ], [ احسان بیرقدار ]
[ علی جعفری پویان ], [ مجید انتظامی ], [ احسان بیرقدار ]
[ مجید انتظامی ]
آلبوم‌ها
خالق اثر:
مجید انتظامی
خواننده:
علی تفرشی، مریم ابراهیمی
سال انتشار
1395دانلود مجید انتظامی | موسیقی ما