فربد فروغی
تنظیم کننده
Farbod Foroughi
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ داریوش محمدی ]
[ داریوش محمدی ]
[ پژواک پاکزاد ]
[ امیر شهیار ]
[ ناصر زینلی ]
[ ناصر زینلی ]
[ دامون ]
[ سام نعمتی ]
[ محمدرضا گلزار ]
[ بهزاد زرچینی ]
[ عماد طالب‌زاده ]
[ مسعود سعیدی ]
[ حجت اشرف زاده ], [ عماد طالب‌زاده ]
[ بهزاد زرچینی ]
[ محمدرضا گلزار ]
[ ندیم ]
[ مهدی بابادوست ]
[ شاهین آرین ]
[ ناصر زینلی ]
[ مهدی بابادوست ]
[ محمدرضا مقدم ], [ مهدی بابادوست ]
[ مسعود مرادی ]
[ محمدرضا گلزار ]
[ ناصر زینلی ]
[ مهدی بابادوست ]
[ ایمان نداف ]
[ محمدرضا مقدم ]
[ محمدرضا گلزار ]
[ محمدرضا گلزار ]
ویدیو‌ها 
[ ناصر زینلی ]
[ ناصر زینلی ]
[ سام نعمتی ]
[ عماد طالب‌زاده ]دانلود فربد فروغی | موسیقی ما