• [محسن چاوشی]
  4.643655

  امتیاز : 92.9/100
  تعداد رأی: 898
  ( امتیاز : 92.9/100 - 898 رأی)
  (898 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا عصار]
  3.295225

  امتیاز : 65.9/100
  تعداد رأی: 1863
  ( امتیاز : 65.9/100 - 1863 رأی)
  (1863 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  3.14621

  امتیاز : 62.9/100
  تعداد رأی: 1491
  ( امتیاز : 62.9/100 - 1491 رأی)
  (1491 رأی)

  -------------------------
 • [حمیدرضا قربانی]
  2.98522

  امتیاز : 59.7/100
  تعداد رأی: 203
  ( امتیاز : 59.7/100 - 203 رأی)
  (203 رأی)

  -------------------------