برترین آلبوم‌ها [ موسیقی پاپ ] | موسیقی ما
 
 • [علیرضا عصار]
  3.25393

  امتیاز : 65.1/100
  تعداد رأی: 1717
  ( امتیاز : 65.1/100 - 1717 رأی)
  (1717 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  3.154745

  امتیاز : 63.1/100
  تعداد رأی: 1370
  ( امتیاز : 63.1/100 - 1370 رأی)
  (1370 رأی)

  -------------------------
 • 3.08046

  امتیاز : 61.6/100
  تعداد رأی: 1740
  ( امتیاز : 61.6/100 - 1740 رأی)
  (1740 رأی)

  -------------------------
 • [حمیدرضا قربانی]
  3

  امتیاز : 60.0/100
  تعداد رأی: 185
  ( امتیاز : 60.0/100 - 185 رأی)
  (185 رأی)

  -------------------------
 • [پدرام نیک نفس]
  2.91273

  امتیاز : 58.3/100
  تعداد رأی: 974
  ( امتیاز : 58.3/100 - 974 رأی)
  (974 رأی)

  -------------------------
 • [امیر حسینی]
  2.91146

  امتیاز : 58.2/100
  تعداد رأی: 1265
  ( امتیاز : 58.2/100 - 1265 رأی)
  (1265 رأی)

  -------------------------