• [رضا صادقی]
  3.473835

  امتیاز : 69.5/100
  تعداد رأی: 2465
  ( امتیاز : 69.5/100 - 2465 رأی)
  (2465 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.30738

  امتیاز : 66.1/100
  تعداد رأی: 2967
  ( امتیاز : 66.1/100 - 2967 رأی)
  (2967 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  3.01808

  امتیاز : 60.4/100
  تعداد رأی: 1825
  ( امتیاز : 60.4/100 - 1825 رأی)
  (1825 رأی)

  -------------------------
 • [علی زند وکیلی]
  2.814545

  امتیاز : 56.3/100
  تعداد رأی: 275
  ( امتیاز : 56.3/100 - 275 رأی)
  (275 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.78387

  امتیاز : 55.7/100
  تعداد رأی: 620
  ( امتیاز : 55.7/100 - 620 رأی)
  (620 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.675505

  امتیاز : 53.5/100
  تعداد رأی: 641
  ( امتیاز : 53.5/100 - 641 رأی)
  (641 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  2.176705

  امتیاز : 43.5/100
  تعداد رأی: 249
  ( امتیاز : 43.5/100 - 249 رأی)
  (249 رأی)

  -------------------------
 • [شهرام میرجلالی]
  2.144145

  امتیاز : 42.9/100
  تعداد رأی: 111
  ( امتیاز : 42.9/100 - 111 رأی)
  (111 رأی)

  -------------------------