• [رضا صادقی]
  3.88764

  امتیاز : 77.8/100
  تعداد رأی: 89
  ( امتیاز : 77.8/100 - 89 رأی)
  (89 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه‌امیری]
  3.66891

  امتیاز : 73.4/100
  تعداد رأی: 891
  ( امتیاز : 73.4/100 - 891 رأی)
  (891 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.604365

  امتیاز : 72.1/100
  تعداد رأی: 1375
  ( امتیاز : 72.1/100 - 1375 رأی)
  (1375 رأی)

  -------------------------
 • [علا بهرامی]
  3.493615

  امتیاز : 69.9/100
  تعداد رأی: 235
  ( امتیاز : 69.9/100 - 235 رأی)
  (235 رأی)

  -------------------------
 • [مسیح و آرش]
  3.19608

  امتیاز : 63.9/100
  تعداد رأی: 102
  ( امتیاز : 63.9/100 - 102 رأی)
  (102 رأی)

  -------------------------