• [محسن چاوشی]
  4.530855

  امتیاز : 90.6/100
  تعداد رأی: 1183
  ( امتیاز : 90.6/100 - 1183 رأی)
  (1183 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.96911

  امتیاز : 79.4/100
  تعداد رأی: 259
  ( امتیاز : 79.4/100 - 259 رأی)
  (259 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا عصار]
  3.2999

  امتیاز : 66.0/100
  تعداد رأی: 1954
  ( امتیاز : 66.0/100 - 1954 رأی)
  (1954 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  3.12832

  امتیاز : 62.6/100
  تعداد رأی: 1582
  ( امتیاز : 62.6/100 - 1582 رأی)
  (1582 رأی)

  -------------------------
 • [حمیدرضا قربانی]
  2.98276

  امتیاز : 59.7/100
  تعداد رأی: 232
  ( امتیاز : 59.7/100 - 232 رأی)
  (232 رأی)

  -------------------------