• [محسن چاوشی]
  4.29488

  امتیاز : 85.9/100
  تعداد رأی: 1933
  ( امتیاز : 85.9/100 - 1933 رأی)
  (1933 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.641885

  امتیاز : 72.8/100
  تعداد رأی: 807
  ( امتیاز : 72.8/100 - 807 رأی)
  (807 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  3.35066

  امتیاز : 67.0/100
  تعداد رأی: 2116
  ( امتیاز : 67.0/100 - 2116 رأی)
  (2116 رأی)

  -------------------------
 • [حمیدرضا قربانی]
  2.933335

  امتیاز : 58.7/100
  تعداد رأی: 255
  ( امتیاز : 58.7/100 - 255 رأی)
  (255 رأی)

  -------------------------