• [مهدی یراحی]
  3.2697

  امتیاز : 65.4/100
  تعداد رأی: 571
  ( امتیاز : 65.4/100 - 571 رأی)
  (571 رأی)

  -------------------------
 • [محسن چاوشی]
  3.121385

  امتیاز : 62.4/100
  تعداد رأی: 1417
  ( امتیاز : 62.4/100 - 1417 رأی)
  (1417 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  2.981035

  امتیاز : 59.6/100
  تعداد رأی: 1160
  ( امتیاز : 59.6/100 - 1160 رأی)
  (1160 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.890245

  امتیاز : 57.8/100
  تعداد رأی: 164
  ( امتیاز : 57.8/100 - 164 رأی)
  (164 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  2.792025

  امتیاز : 55.8/100
  تعداد رأی: 351
  ( امتیاز : 55.8/100 - 351 رأی)
  (351 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  2.714285

  امتیاز : 54.3/100
  تعداد رأی: 140
  ( امتیاز : 54.3/100 - 140 رأی)
  (140 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  2.568625

  امتیاز : 51.4/100
  تعداد رأی: 51
  ( امتیاز : 51.4/100 - 51 رأی)
  (51 رأی)

  -------------------------
 • [بابک جهانبخش]
  2.50573

  امتیاز : 50.1/100
  تعداد رأی: 698
  ( امتیاز : 50.1/100 - 698 رأی)
  (698 رأی)

  -------------------------
 • [کاوه یغمایی]
  2.458065

  امتیاز : 49.2/100
  تعداد رأی: 155
  ( امتیاز : 49.2/100 - 155 رأی)
  (155 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.43033

  امتیاز : 48.6/100
  تعداد رأی: 244
  ( امتیاز : 48.6/100 - 244 رأی)
  (244 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا طلیسچی]
  2.07641

  امتیاز : 41.5/100
  تعداد رأی: 301
  ( امتیاز : 41.5/100 - 301 رأی)
  (301 رأی)

  -------------------------
 • [رضا یزدانی]
  2.064105

  امتیاز : 41.3/100
  تعداد رأی: 78
  ( امتیاز : 41.3/100 - 78 رأی)
  (78 رأی)

  -------------------------
 • [رحمان]
  1.939395

  امتیاز : 38.8/100
  تعداد رأی: 264
  ( امتیاز : 38.8/100 - 264 رأی)
  (264 رأی)

  -------------------------