• [محسن چاوشی]
  4.66129

  امتیاز : 93.2/100
  تعداد رأی: 620
  ( امتیاز : 93.2/100 - 620 رأی)
  (620 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا عصار]
  3.28398

  امتیاز : 65.7/100
  تعداد رأی: 1810
  ( امتیاز : 65.7/100 - 1810 رأی)
  (1810 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  3.152625

  امتیاز : 63.1/100
  تعداد رأی: 1448
  ( امتیاز : 63.1/100 - 1448 رأی)
  (1448 رأی)

  -------------------------
 • [حمیدرضا قربانی]
  2.98995

  امتیاز : 59.8/100
  تعداد رأی: 199
  ( امتیاز : 59.8/100 - 199 رأی)
  (199 رأی)

  -------------------------