• [مهدی یراحی]
  3.2

  امتیاز : 64.0/100
  تعداد رأی: 75
  ( امتیاز : 64.0/100 - 75 رأی)
  (75 رأی)

  -------------------------
 • [محسن چاوشی]
  3.107705

  امتیاز : 62.2/100
  تعداد رأی: 1272
  ( امتیاز : 62.2/100 - 1272 رأی)
  (1272 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.02561

  امتیاز : 60.5/100
  تعداد رأی: 781
  ( امتیاز : 60.5/100 - 781 رأی)
  (781 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  3.016665

  امتیاز : 60.3/100
  تعداد رأی: 60
  ( امتیاز : 60.3/100 - 60 رأی)
  (60 رأی)

  -------------------------
 • [کاوه یغمایی]
  2.838095

  امتیاز : 56.8/100
  تعداد رأی: 105
  ( امتیاز : 56.8/100 - 105 رأی)
  (105 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی احمدوند]
  2.836955

  امتیاز : 56.7/100
  تعداد رأی: 92
  ( امتیاز : 56.7/100 - 92 رأی)
  (92 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.8

  امتیاز : 56.0/100
  تعداد رأی: 90
  ( امتیاز : 56.0/100 - 90 رأی)
  (90 رأی)

  -------------------------
 • [بابک جهانبخش]
  2.50804

  امتیاز : 50.2/100
  تعداد رأی: 622
  ( امتیاز : 50.2/100 - 622 رأی)
  (622 رأی)

  -------------------------
 • [رضا یزدانی]
  2.29787

  امتیاز : 46.0/100
  تعداد رأی: 47
  ( امتیاز : 46.0/100 - 47 رأی)
  (47 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  2.23033

  امتیاز : 44.6/100
  تعداد رأی: 699
  ( امتیاز : 44.6/100 - 699 رأی)
  (699 رأی)

  -------------------------
 • [حمید عسکری]
  2.15508

  امتیاز : 43.1/100
  تعداد رأی: 374
  ( امتیاز : 43.1/100 - 374 رأی)
  (374 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا طلیسچی]
  2.03788

  امتیاز : 40.8/100
  تعداد رأی: 264
  ( امتیاز : 40.8/100 - 264 رأی)
  (264 رأی)

  -------------------------
 • [رحمان]
  1.99163

  امتیاز : 39.8/100
  تعداد رأی: 239
  ( امتیاز : 39.8/100 - 239 رأی)
  (239 رأی)

  -------------------------