• [محسن چاوشی]
  4.20072

  امتیاز : 84.0/100
  تعداد رأی: 2770
  ( امتیاز : 84.0/100 - 2770 رأی)
  (2770 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه‌امیری]
  3.686345

  امتیاز : 73.7/100
  تعداد رأی: 813
  ( امتیاز : 73.7/100 - 813 رأی)
  (813 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.58687

  امتیاز : 71.7/100
  تعداد رأی: 1295
  ( امتیاز : 71.7/100 - 1295 رأی)
  (1295 رأی)

  -------------------------
 • [علا بهرامی]
  3.155845

  امتیاز : 63.1/100
  تعداد رأی: 154
  ( امتیاز : 63.1/100 - 154 رأی)
  (154 رأی)

  -------------------------
 • [مسیح و آرش]
  3.126985

  امتیاز : 62.5/100
  تعداد رأی: 63
  ( امتیاز : 62.5/100 - 63 رأی)
  (63 رأی)

  -------------------------
 • [فرهاد فنائیان]
  3.041665

  امتیاز : 60.8/100
  تعداد رأی: 72
  ( امتیاز : 60.8/100 - 72 رأی)
  (72 رأی)

  -------------------------