• [سعید شهروز]
  3.35225

  امتیاز : 67.0/100
  تعداد رأی: 1022
  ( امتیاز : 67.0/100 - 1022 رأی)
  (1022 رأی)

  -------------------------
 • [محسن چاوشی]
  3.103835

  امتیاز : 62.1/100
  تعداد رأی: 1252
  ( امتیاز : 62.1/100 - 1252 رأی)
  (1252 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.037385

  امتیاز : 60.7/100
  تعداد رأی: 749
  ( امتیاز : 60.7/100 - 749 رأی)
  (749 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.962965

  امتیاز : 59.3/100
  تعداد رأی: 54
  ( امتیاز : 59.3/100 - 54 رأی)
  (54 رأی)

  -------------------------
 • [کاوه یغمایی]
  2.913045

  امتیاز : 58.3/100
  تعداد رأی: 92
  ( امتیاز : 58.3/100 - 92 رأی)
  (92 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی احمدوند]
  2.640625

  امتیاز : 52.8/100
  تعداد رأی: 64
  ( امتیاز : 52.8/100 - 64 رأی)
  (64 رأی)

  -------------------------
 • [بابک جهانبخش]
  2.50734

  امتیاز : 50.1/100
  تعداد رأی: 613
  ( امتیاز : 50.1/100 - 613 رأی)
  (613 رأی)

  -------------------------
 • [رضا یزدانی]
  2.28125

  امتیاز : 45.6/100
  تعداد رأی: 32
  ( امتیاز : 45.6/100 - 32 رأی)
  (32 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  2.231655

  امتیاز : 44.6/100
  تعداد رأی: 695
  ( امتیاز : 44.6/100 - 695 رأی)
  (695 رأی)

  -------------------------
 • [حمید عسکری]
  2.13079

  امتیاز : 42.6/100
  تعداد رأی: 367
  ( امتیاز : 42.6/100 - 367 رأی)
  (367 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا طلیسچی]
  2.015685

  امتیاز : 40.3/100
  تعداد رأی: 255
  ( امتیاز : 40.3/100 - 255 رأی)
  (255 رأی)

  -------------------------
 • [رحمان]
  2.00429

  امتیاز : 40.1/100
  تعداد رأی: 233
  ( امتیاز : 40.1/100 - 233 رأی)
  (233 رأی)

  -------------------------