• [رضا صادقی]
  3.419825

  امتیاز : 68.4/100
  تعداد رأی: 1846
  ( امتیاز : 68.4/100 - 1846 رأی)
  (1846 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.25033

  امتیاز : 65.0/100
  تعداد رأی: 2261
  ( امتیاز : 65.0/100 - 2261 رأی)
  (2261 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.02213

  امتیاز : 60.4/100
  تعداد رأی: 1446
  ( امتیاز : 60.4/100 - 1446 رأی)
  (1446 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  2.930875

  امتیاز : 58.6/100
  تعداد رأی: 651
  ( امتیاز : 58.6/100 - 651 رأی)
  (651 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  2.898755

  امتیاز : 58.0/100
  تعداد رأی: 1363
  ( امتیاز : 58.0/100 - 1363 رأی)
  (1363 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.66596

  امتیاز : 53.3/100
  تعداد رأی: 473
  ( امتیاز : 53.3/100 - 473 رأی)
  (473 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.45185

  امتیاز : 49.0/100
  تعداد رأی: 405
  ( امتیاز : 49.0/100 - 405 رأی)
  (405 رأی)

  -------------------------
 • [کاوه یغمایی]
  2.25728

  امتیاز : 45.1/100
  تعداد رأی: 206
  ( امتیاز : 45.1/100 - 206 رأی)
  (206 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  1.98693

  امتیاز : 39.7/100
  تعداد رأی: 153
  ( امتیاز : 39.7/100 - 153 رأی)
  (153 رأی)

  -------------------------