• [محسن چاوشی]
  4.66058

  امتیاز : 93.2/100
  تعداد رأی: 657
  ( امتیاز : 93.2/100 - 657 رأی)
  (657 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا عصار]
  3.283745

  امتیاز : 65.7/100
  تعداد رأی: 1815
  ( امتیاز : 65.7/100 - 1815 رأی)
  (1815 رأی)

  -------------------------
 • [فرزاد فرزین]
  3.15289

  امتیاز : 63.1/100
  تعداد رأی: 1452
  ( امتیاز : 63.1/100 - 1452 رأی)
  (1452 رأی)

  -------------------------
 • [حمیدرضا قربانی]
  2.975125

  امتیاز : 59.5/100
  تعداد رأی: 201
  ( امتیاز : 59.5/100 - 201 رأی)
  (201 رأی)

  -------------------------