• [رضا صادقی]
  3.474765

  امتیاز : 69.5/100
  تعداد رأی: 2536
  ( امتیاز : 69.5/100 - 2536 رأی)
  (2536 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.30311

  امتیاز : 66.1/100
  تعداد رأی: 3022
  ( امتیاز : 66.1/100 - 3022 رأی)
  (3022 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  3.246425

  امتیاز : 64.9/100
  تعداد رأی: 2098
  ( امتیاز : 64.9/100 - 2098 رأی)
  (2098 رأی)

  -------------------------
 • [علی زند وکیلی]
  2.822005

  امتیاز : 56.4/100
  تعداد رأی: 309
  ( امتیاز : 56.4/100 - 309 رأی)
  (309 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.792125

  امتیاز : 55.8/100
  تعداد رأی: 635
  ( امتیاز : 55.8/100 - 635 رأی)
  (635 رأی)

  -------------------------
 • [امیر حسینی]
  2.73913

  امتیاز : 54.8/100
  تعداد رأی: 46
  ( امتیاز : 54.8/100 - 46 رأی)
  (46 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.681675

  امتیاز : 53.6/100
  تعداد رأی: 644
  ( امتیاز : 53.6/100 - 644 رأی)
  (644 رأی)

  -------------------------
 • [شهرام میرجلالی]
  2.163795

  امتیاز : 43.3/100
  تعداد رأی: 116
  ( امتیاز : 43.3/100 - 116 رأی)
  (116 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  2.158105

  امتیاز : 43.2/100
  تعداد رأی: 253
  ( امتیاز : 43.2/100 - 253 رأی)
  (253 رأی)

  -------------------------