• [محسن چاوشی]
  4.2013

  امتیاز : 84.0/100
  تعداد رأی: 2767
  ( امتیاز : 84.0/100 - 2767 رأی)
  (2767 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه‌امیری]
  3.690505

  امتیاز : 73.8/100
  تعداد رأی: 811
  ( امتیاز : 73.8/100 - 811 رأی)
  (811 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.58778

  امتیاز : 71.8/100
  تعداد رأی: 1293
  ( امتیاز : 71.8/100 - 1293 رأی)
  (1293 رأی)

  -------------------------
 • [علا بهرامی]
  3.17881

  امتیاز : 63.6/100
  تعداد رأی: 151
  ( امتیاز : 63.6/100 - 151 رأی)
  (151 رأی)

  -------------------------
 • [مسیح و آرش]
  3.12069

  امتیاز : 62.4/100
  تعداد رأی: 58
  ( امتیاز : 62.4/100 - 58 رأی)
  (58 رأی)

  -------------------------
 • [فرهاد فنائیان]
  3.05634

  امتیاز : 61.1/100
  تعداد رأی: 71
  ( امتیاز : 61.1/100 - 71 رأی)
  (71 رأی)

  -------------------------