• [رضا صادقی]
  3.43898

  امتیاز : 68.8/100
  تعداد رأی: 2237
  ( امتیاز : 68.8/100 - 2237 رأی)
  (2237 رأی)

  -------------------------
 • [مهدی یراحی]
  3.283945

  امتیاز : 65.7/100
  تعداد رأی: 2666
  ( امتیاز : 65.7/100 - 2666 رأی)
  (2666 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه امیری]
  3.048665

  امتیاز : 61.0/100
  تعداد رأی: 1500
  ( امتیاز : 61.0/100 - 1500 رأی)
  (1500 رأی)

  -------------------------
 • [سیامک عباسی]
  2.98609

  امتیاز : 59.7/100
  تعداد رأی: 719
  ( امتیاز : 59.7/100 - 719 رأی)
  (719 رأی)

  -------------------------
 • [میثم ابراهیمی]
  2.93971

  امتیاز : 58.8/100
  تعداد رأی: 1642
  ( امتیاز : 58.8/100 - 1642 رأی)
  (1642 رأی)

  -------------------------
 • [علی زند وکیلی]
  2.69231

  امتیاز : 53.8/100
  تعداد رأی: 117
  ( امتیاز : 53.8/100 - 117 رأی)
  (117 رأی)

  -------------------------
 • [سیروان خسروی]
  2.641445

  امتیاز : 52.8/100
  تعداد رأی: 608
  ( امتیاز : 52.8/100 - 608 رأی)
  (608 رأی)

  -------------------------
 • [محمد علیزاده]
  2.51875

  امتیاز : 50.4/100
  تعداد رأی: 480
  ( امتیاز : 50.4/100 - 480 رأی)
  (480 رأی)

  -------------------------
 • [شهرام میرجلالی]
  2.16129

  امتیاز : 43.2/100
  تعداد رأی: 93
  ( امتیاز : 43.2/100 - 93 رأی)
  (93 رأی)

  -------------------------
 • [حامد همایون]
  1.97537

  امتیاز : 39.5/100
  تعداد رأی: 203
  ( امتیاز : 39.5/100 - 203 رأی)
  (203 رأی)

  -------------------------