• [همایون شجریان]
  4.06544

  امتیاز : 81.3/100
  تعداد رأی: 489
  ( امتیاز : 81.3/100 - 489 رأی)
  (489 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  3.35194

  امتیاز : 67.0/100
  تعداد رأی: 824
  ( امتیاز : 67.0/100 - 824 رأی)
  (824 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا قربانی]
  2.705225

  امتیاز : 54.1/100
  تعداد رأی: 536
  ( امتیاز : 54.1/100 - 536 رأی)
  (536 رأی)

  -------------------------
 • [وحید تاج]
  2.660245

  امتیاز : 53.2/100
  تعداد رأی: 571
  ( امتیاز : 53.2/100 - 571 رأی)
  (571 رأی)

  -------------------------
 • [علی قمصری]
  2.432625

  امتیاز : 48.7/100
  تعداد رأی: 141
  ( امتیاز : 48.7/100 - 141 رأی)
  (141 رأی)

  -------------------------