• [همایون شجریان]
  4.15326

  امتیاز : 83.1/100
  تعداد رأی: 659
  ( امتیاز : 83.1/100 - 659 رأی)
  (659 رأی)

  -------------------------
 • [محمد معتمدی]
  3.251775

  امتیاز : 65.0/100
  تعداد رأی: 846
  ( امتیاز : 65.0/100 - 846 رأی)
  (846 رأی)

  -------------------------