• [سالار عقیلی]
  3.75

  امتیاز : 75.0/100
  تعداد رأی: 48
  ( امتیاز : 75.0/100 - 48 رأی)
  (48 رأی)

  -------------------------
 • [وحید تاج]
  3.533335

  امتیاز : 70.7/100
  تعداد رأی: 30
  ( امتیاز : 70.7/100 - 30 رأی)
  (30 رأی)

  -------------------------
 • [محمدرضا شجریان]
  3.314815

  امتیاز : 66.3/100
  تعداد رأی: 54
  ( امتیاز : 66.3/100 - 54 رأی)
  (54 رأی)

  -------------------------
 • 3.113635

  امتیاز : 62.3/100
  تعداد رأی: 44
  ( امتیاز : 62.3/100 - 44 رأی)
  (44 رأی)

  -------------------------
 • [سینا سرلک]
  2.833335

  امتیاز : 56.7/100
  تعداد رأی: 42
  ( امتیاز : 56.7/100 - 42 رأی)
  (42 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  2.808335

  امتیاز : 56.2/100
  تعداد رأی: 120
  ( امتیاز : 56.2/100 - 120 رأی)
  (120 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  2.71111

  امتیاز : 54.2/100
  تعداد رأی: 45
  ( امتیاز : 54.2/100 - 45 رأی)
  (45 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  2.62222

  امتیاز : 52.4/100
  تعداد رأی: 45
  ( امتیاز : 52.4/100 - 45 رأی)
  (45 رأی)

  -------------------------