برترین آلبوم ها --- موسیقی اصیل ایرانی | موسیقی ما
 
 • [همایون شجریان]
  3.523575

  امتیاز : 70.5/100
  تعداد رأی: 1845
  ( امتیاز : 70.5/100 - 1845 رأی)
  (1845 رأی)

  -------------------------
 • [محمد معتمدی]
  3.01749

  امتیاز : 60.3/100
  تعداد رأی: 629
  ( امتیاز : 60.3/100 - 629 رأی)
  (629 رأی)

  -------------------------
 • 3.00085

  امتیاز : 60.0/100
  تعداد رأی: 1177
  ( امتیاز : 60.0/100 - 1177 رأی)
  (1177 رأی)

  -------------------------
 • 2.94674

  امتیاز : 58.9/100
  تعداد رأی: 1089
  ( امتیاز : 58.9/100 - 1089 رأی)
  (1089 رأی)

  -------------------------
 • [مقتدا غرباوی]
  2.916515

  امتیاز : 58.3/100
  تعداد رأی: 1090
  ( امتیاز : 58.3/100 - 1090 رأی)
  (1090 رأی)

  -------------------------