• [شهرام ناظری]
  3.15894

  امتیاز : 63.2/100
  تعداد رأی: 151
  ( امتیاز : 63.2/100 - 151 رأی)
  (151 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا قربانی]
  3.07438

  امتیاز : 61.5/100
  تعداد رأی: 121
  ( امتیاز : 61.5/100 - 121 رأی)
  (121 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  2.691175

  امتیاز : 53.8/100
  تعداد رأی: 68
  ( امتیاز : 53.8/100 - 68 رأی)
  (68 رأی)

  -------------------------