• [همایون شجریان]
  4.05174

  امتیاز : 81.0/100
  تعداد رأی: 1121
  ( امتیاز : 81.0/100 - 1121 رأی)
  (1121 رأی)

  -------------------------