• [مرتضی یگانه راد]
  3.58261

  امتیاز : 71.7/100
  تعداد رأی: 230
  ( امتیاز : 71.7/100 - 230 رأی)
  (230 رأی)

  -------------------------