پس از گذشت سال‌ها از انتشار این آلبوم
گفت‌وگوی تفصیلی «موسیقی ما» با نوازنده برجسته و مدرس قدیمی سنتور و عضو گروه «کامکارها»
محمد معتمدی