پرونده‌ای برای آلبوم «کجا باید برم» اثر روزبه بمانی و علیرضا افکاری - 1
در ستایش محسن چاوشی به بهانه انتشار آلبوم «امیر بی‌گزند»
یادداشتی در پاسخ به اظهارات چند وقت اخیر شبه منتقدها و شبه تئوریسین‌ها