به بهانه درگذشت فیلمساز جهانی ایران؛ تأملی بر موسیقی در سینمای عباس کیارستمی
سوگ‌نامه‌ای برای موسیقی‌بازها در جهان بدون «هادی پاکزاد»
رفتارشناسی گرایش غیرمعمول به چاپ مجموعه ترانه و درنگی بر منابع موجود
نقد تصادفی، ترانه و مدعیان بی‌خبر
به بهانه مناقشات اخیر در خصوص شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی