تنظیم چیست و تنظیم‌کننده کیست؟ - 3
تنظیم چیست و تنظیم‌کننده کیست؟ - 2
تنظیم چیست و تنظیم‌کننده کیست؟ - 1
پرونده‌ای برای آلبوم «رویا» با صدای «سینا حجازی» - 2