سرپرست گروه پالت از آخرين اجراي «شهر من بخند!» در تهران مي‌گويد
آلبوم جديد پالت هفته آينده منتشر مي‌شود