هم‌زمان با بزرگداشت روز ملی فردوسی و با حضور معاون هنری وزارت ارشاد
هم‌زمان با روز بزرگداشت فردوسی
قطعه «خرد» را از «تماشاخانه» بشنوید و دانلود کنید؛
کیاوش صاحب‌نسق در گفت وگو با سایت «موسیقی ما» خبر داد