در مراسم رونمایی آلبوم «عاشق کیست» عنوان شد
«عاشق کیست» با آهنگسازی و رهبری ارکستر امیر پورخلجی منتشر می‌شود