خواننده‌ی مشهور: تصمیم گرفتم بازنشسته شوم و به خانواده‌ام رسیدگی کنم
سخنگوی وزارت ارشاد صبح امروز سوالات خبرنگاران را پاسخ داد؛: