در ادامه اهداف و برنامه‌ریزی‌های آکادمی سازهای کوبه‌ای سرنا
برای اولین بار در تاریخ شصت ساله این کمپانی مطرح؛
19 مهرماه و در شب تولد این خواننده اتفاق افتاد؛