Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
این تنظیم‌کننده جوان در اولین گفتگوی مفصل با سایت «موسیقی ما» عنوان کرد
گزارشی از همه تنظیم کننده‌هایی که تاکنون خواننده شده‌اند؛
تنظیم‌کننده آلبوم «پاروی بی‌قایق» در اولین گفت‌وگوی رسمی خود با «موسیقی ما» عنوان کرد؛
از صبح امروز و در سراسر کشور؛