برای سید علیرضا میرعلی‌نقی که محمدرضا لطفی او را «نابغه» می‌دانست
به همت چند موزیسین صورت گرفت؛
سید علیرضا میرعلی‌نقی در گفت‌و‌گو با سایت موسیقی ما: