به کوشش گلنوش خالقی وتوسط انتشارات ماهور
هم‌زمان با روز بزرگداشت فردوسی
برای تیتراژ پایانی سریال «تعبیر وارونه یک رویا» و با تنظیم مجدد «بهزاد عبدی»
با تنظیم مهدی رفعتی و به پیشنهاد صدا و سیما؛