هنرنمایی بانوان در سومین روز جشنواره فجر
به ياد پدر و با تقديم به اولين صدابردار زن ايران؛
در نشست ماهانه خانه موسیقی ارسباران؛
در بخش بانوان بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر