با خوانندگی «سبحان مهدی‌پور» و آهنگسازی «شاهین شهبازی»
پنج شنبه - سی‌ویکم خرداد ماه- و در شهر بابل
با حضور هوشنگ فراهانی و سبحان مهدی‌پور در شهر بابل
سبحان مهدی پور
سبحان مهدی پور