هوشنگ جاوید | موسیقی ما
 
نگاهی به جشنواره موسیقی نواحی ایران
گفتاری از هوشنگ جاوید دربارهٔ موسیقی مذهبی
ترانه‌های بهاری اقوام مختلف ایران