Musicema Awards جشن سالانه موسیقی ما
قطعه‌ی «هاوار» با همکاری وزارت فرهنگ استرالیا ساخته شد
بعد از برگزاری کنسرت‌‌های موفق در شهرهای بریزبین و پرت کشور استرالیا؛
ماجراجویی‌های گروه الکترو-پاپ فرانسوی؛
با فاتح استرالیایی‌تبار گرمی 2013 آشنا شوید؛
در عوض درمان، تور را ادامه بود؛