با حضور «نصرالله داوودی» در چهارمین نشست پژوهشی موسیقی فیلم
ستارهٔ 2475 به نام خوانندهٔ کهنه‌کار خورد؛
به‌ پاس دستاوردهای موسيقیایی‌اش شکل می‌گیرد؛