همایون شجریان
علی تفرشی، مریم ابراهیمی
ماکان اشگواری، روزبه رخشا
همایون شجریان
بی کلام (اثری از: بهزاد عبدی)
مصطفی محمودی و فرمسیک (اثری از: حسین علیزاده)
بیژن کامکار (اثری از فرهاد فخرالدینی)
بی کلام (اثری از: فوزیه مجد)
بی کلام (اثری از: کارن همایونفر)
بی کلام (اثری از حسین علیزاده)
بی کلام (اثری از پیمان یزدانیان)
بی کلام (اثری از فردین کریم خاوری)
بی‌کلام (موسیقی فیلم‌های کارن همایونفر)
بی کلام (اثری از حسین علیزاده)