سروش قهرمانلو از کنسرت و آلبوم تازه می‌گوید
به سرپرستی سروش قهرمانلو
گفتاری درباره نواختن قطعاتِ سبک‌های دیگر با سه‌تار توسط استاد نامدار و زنده یاد موسیقی ایرانی؛
در همایش پژوهشی- موسیقی درباره‌ این ساز و با نگاهی جدید به سازها؛
گفت‌و‌گو با سروش قهرمانلو؛