آلبوم «رستاخیز» اثر گروه «لکه‌های خورشیدی» منتشر شد