کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما گروه رستاک موسیقی فولکاور نواحی
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
ویولونیستِ کم‌شنوا با فیلم سینمایی «کلوپ همسران» همکاری می‌کند