نگاهی به چند قطعه درسبک‌های مختلف موسیقی جریان فرعی ایران _ 2
زمستان برج آزادی با میزبانی از گروه‌های جریان فرعی آغاز می‌شود
ماخولا در دانشگاه هنر کنسرت پژوهشی برگزار می‌کند
اولین آلبوم رسمی گروه «هزارتو» منتشر شد